Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kasztelowicz Email

Przedmiotem działalności Kancelarii jest pomoc prawna świadczona osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom. Specjalizujemy się w:
- windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów
- dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
- prawie spółdzielczym (obsługa spółdzielni mieszkaniowych),
- prawie pracy (wypowiedzenia, godziny nadliczbowe, czas pracy, urlopy)
- prawie spadkowym (zachowek, testament, dziedziczenie ustawowe, dział spadku)
- prawie administracyjnym (odwołania od decyzji, skargi do sądów administracyjnych)
- prawie rodzinnym (rozwód, separacja, alimenty)
- prawie cywilnym (prawo rzeczowe, zobowiązania, kontrakty, umowy konsumenckie, prawo gospodarcze).

 
Opieka prawna PDF Drukuj Email
Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna i consultingowa podmiotów gospodarczych, jednostek sektora publicznego, spółdzielni mieszkaniowych, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej…
 
Samorząd terytorialny PDF Drukuj Email

Oferujemy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Współpracujący z nami prawnicy i radcowie prawni obsługują jednostki samorządu terytorialnego, a także zasiadają w samorządowych organach stanowiących i wykonawczych.

Więcej…
 
Odszkodowania PDF Drukuj Email

Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów prawnych w różnorodnym zakresie, korzystając z fachowej wiedzy jesteśmy w stanie doradzić i pomóc w każdym, nawet wysoce specyficznym, przypadku. Nasza pomoc nie poprzestaje jedynie na odzyskaniu odszkodowania, ale obejmuje również rozwiązanie wszystkich problemów prawnych jakie mogą powstać w związku z szkodą, w co wchodzi doradztwo w zakresie podatkowym i administracyjnym.

Więcej…
 
Spółdzielnie mieszkaniowe PDF Drukuj Email

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych. W zakres czynności wchodzi bieżąca obsługa prawna, obsługa posiedzeń organów spółdzielni, przygotowywanie projektów uchwał, statutów, regulaminów, nadzór prawny nad prawidłowością czynności związanych z obsługą spółdzielczych praw do lokali, wkładów budowlanych, przekształceń w prawa odrębnej własności, nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zawierania umów w tym zakresie, zasad rozliczania, regulacji praw do gruntów, umów z wykonawcami i dochodzenia roszczeń i należności czynszowych.

 
Pomoc prawna osobom fizycznym PDF Drukuj Email
Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty), prawa pracy (ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ochrona wynagrodzenia, godziny nadliczbowe), prawa cywilnego i spadkowego, prawa administracyjnego (odwołania od decyzji, skargi do sądów administracyjnych) i szeroko pojętego prawa konsumenckiego.
 


Kontakt

tel/fax: 71 341 70 92 GSM: 604 252 751 kancelaria@radcawroclaw.pl ul. Kuźnicza 11/13
50-138 Wrocław

W MEDIACH

"Na gminach spoczywa prawny obowiązek zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom poprzez wskazanie zarówno konkretnego schroniska, jak i podmiotu zobowiązanego do sprawowania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Nie oznacza to jednak obowiązku samodzielnego utrzymywania lub wybudowania przez gminę takiego schroniska – mówi Łukasz Kasztelowicz"

Poertal Komunalny 15.01.2015